جستجو برای:

   

86 آگهی

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - چیتگر

122 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 9
قیمت ودیعه: 70,000,000
قیمت اجاره: 4,400,000
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 20011
تاریخ: 1398/01/24

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - قایم

170 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 6 سال ساخت، طبقه 1
قیمت ودیعه: 340,000,000
قیمت اجاره: 2,000,000
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 20007
تاریخ: 1398/01/21

رهن آپارتمان در تهران - ایزدیار

155 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 8 سال ساخت، طبقه 6
قیمت ودیعه: 230,000,000
قیمت اجاره: 100,000
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 10006
تاریخ: 1398/01/18

رهن آپارتمان در تهران - ایزدیار

155 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 8 سال ساخت، طبقه 6
قیمت ودیعه: 230,000,000
قیمت اجاره: 10,000
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 10005
تاریخ: 1398/01/18

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - شهرک گلستان غربی

178 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه 1
قیمت ودیعه: 250,000,000
قیمت اجاره: 2,000,000
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 10002
تاریخ: 1398/01/18

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - چیتگر

70 متر، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت ودیعه: 110,000,000
قیمت اجاره: 10,000
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 147
تاریخ: 1398/01/18

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - چیتگر

75 متر، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت ودیعه: 70,000,000
قیمت اجاره: 1,200,000
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 146
تاریخ: 1398/01/18

رهن آپارتمان در تهران - کوهک

150 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه 3
قیمت ودیعه: 250,000,000
قیمت اجاره: 10,000
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 145
تاریخ: 1398/01/18

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - شهرک گلستان غربی

65 متر، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 600,000
قیمت اجاره: 60,000,000
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 143
تاریخ: 1398/01/18

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - شهرک گلستان غربی

110 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 12 سال ساخت، طبقه 2
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 1,900,000
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 142
تاریخ: 1398/01/18

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - آسمان

105 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه 3
قیمت ودیعه: 80,000,000
قیمت اجاره: 2,000,000
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 141
تاریخ: 1398/01/18

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - چیتگر

127 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت ودیعه: 190,000,000
قیمت اجاره: 10,000
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 139
تاریخ: 1398/01/18

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - چیتگر

150 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت ودیعه: 103,000,000
قیمت اجاره: 3,000,000
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 138
تاریخ: 1398/01/18

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - چیتگر

50 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 10 سال ساخت، طبقه 2
قیمت ودیعه: 30,000,000
قیمت اجاره: 1,500,000
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 137
تاریخ: 1398/01/18

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - چیتگر

120 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 1,800,000
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 136
تاریخ: 1398/01/18

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - شهرک گلستان غربی

143 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه 1
قیمت ودیعه: 75,000,000
قیمت اجاره: 3,000,000
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 135
تاریخ: 1398/01/18

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - شهرک گلستان غربی

100 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 4
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 1,300,000
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 134
تاریخ: 1398/01/18

رهن آپارتمان در تهران - شهرک گلستان غربی

105 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت ودیعه: 170,000,000
قیمت اجاره: 1,000
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 132
تاریخ: 1398/01/18

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - شهرک گلستان غربی

75 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 17 سال ساخت، طبقه 3
قیمت ودیعه: 30,000,000
قیمت اجاره: 2,000,000
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 129
تاریخ: 1398/01/18

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در تهران - چیتگر

171 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 11,500,000
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 128
تاریخ: 1398/01/18

لطفا منتظر بمانید...