جستجو برای:

   

69 آگهی

فروش آپارتمان در تهران - چیتگر

155 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 22 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 10,850,000,000
قیمت متری: 7,000,000
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 20009
تاریخ: 1398/01/22

فروش آپارتمان در تهران - کوهک

53 متر، تجاري ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 84,270,000
قیمت متری: 1,590,000
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 20008
تاریخ: 1398/01/21

فروش آپارتمان در تهران - آسمان

110 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 4
قیمت کل: 145,200,000
قیمت متری: 1,320,000
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 20006
تاریخ: 1398/01/21

فروش آپارتمان در تهران - کوهک

220 متر، مسکونی-اداری ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 774,400,000
قیمت متری: 3,520,000
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 20005
تاریخ: 1398/01/21

فروش آپارتمان در تهران - کوهک

120 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 409,600,000
قیمت متری: 2,560,000
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 20004
تاریخ: 1398/01/21

فروش آپارتمان در تهران - آسمان

100 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 7
قیمت کل: 1,190,000,000
قیمت متری: 11,900
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 20003
تاریخ: 1398/01/21

پيش فروش آپارتمان در تهران - شهرک گلستان غربی

134 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 2,000,000,000
قیمت متری: 16,000,000
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 20002
تاریخ: 1398/01/18

فروش آپارتمان در تهران - شهرک گلستان غربی

85 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2 سال ساخت، طبقه 8
قیمت کل: 824,500,000
قیمت متری: 9,700,000
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 10004
تاریخ: 1398/01/18

فروش آپارتمان در تهران - شهرک گلستان غربی

153 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 11
قیمت کل: 2,060,000,000
قیمت متری: 13,500,000
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 10003
تاریخ: 1398/01/18

فروش آپارتمان در تهران - شهرک گلستان غربی

267 متر، مسكوني ، 4 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 4,300,000,000
قیمت متری: 16,000,000
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 144
تاریخ: 1398/01/18

فروش آپارتمان در تهران - پارسیا

130 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 8 سال ساخت، طبقه 5
قیمت کل: 1,365,000,000
قیمت متری: 10,500,000
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 140
تاریخ: 1398/01/18

فروش آپارتمان در تهران - آسمان

109 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه 8
قیمت کل: 1,427,900,000
قیمت متری: 13,100,000
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 131
تاریخ: 1398/01/18

پيش فروش آپارتمان در تهران - دهکده المپیک

82 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 984,000,000
قیمت متری: 12,000,000
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 130
تاریخ: 1398/01/18

فروش آپارتمان در تهران - الهیه غرب

115 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 10,750,000,000
قیمت متری: 1,000
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 124
تاریخ: 1398/01/18

فروش آپارتمان در تهران - سروآزاد

230 متر، مسكوني ، 4 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 12,000,000,000
قیمت متری: 52,000,000
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 116
تاریخ: 1398/01/18

فروش آپارتمان در تهران - چیتگر

110 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 1,000
قیمت متری: 1,000
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 99
تاریخ: 1398/01/18

فروش آپارتمان در تهران - شهرک امید دژبان

80 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 12 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 780,000,000
قیمت متری: 9,750,000
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 92
تاریخ: 1398/01/18

فروش آپارتمان در تهران - شهرک گلستان غربی

105 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 1,150,000,000
قیمت متری: 10,950,000
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 80
تاریخ: 1398/01/18

فروش آپارتمان در تهران - شهرک گلستان غربی

92 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 8 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 700,000,000
قیمت متری: 7,610,000
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 79
تاریخ: 1398/01/18

فروش آپارتمان در تهران - شهرک گلستان غربی

72 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 4
قیمت کل: 560,000,000
قیمت متری: 7,640,000
آژانس: املاک عصرنوین
کد ملک: 78
تاریخ: 1398/01/18

لطفا منتظر بمانید...